Historia

Gränö Stockholms Skärgård


Lat N 59° 11′ 43″Lon E 18° 27′ 20″

Gränö och dess historia

Möjligen kan en Per Olofsson ha bott här 1710. Till tingen 1720 upprättades förteckningar över förluster på grund av ryssarnas härjningar och däri angavs att Gränö drabbades. Man blev av med 1st rustningsgill hat, 11 får, 29 getter och 4 svin. Dessutom angavs att 3 st stora järnspisar med spjäll blev alldelse nedrivna och järndetaljerna borttagna. Per Olofsson miste dessutom 2 tunnor ärtor. Totalförlusten för Gränö anges till 10 200 daler, en ansenlig summa, för 100 daler kunde man köpa en ko.


Varför härjade ryssarna Stockholms Skärgård 1719? Troligen för att man ville få en gynsammare förhandlingssits I väntan på fredförhanlingarna.........


Läs hela historien I serien Vår historia nedan, här finns även andra historika dokument om vår ö

Vår historia
Vår historia kapitel 1-5

(ca 6MB)

Vår historia kapitel 6-11

(ca 6MB)

Historiska fotografier

(ca 4MB)
Gränö 13&168 från 1920 talet

(ca 4MB)

Liv på Gränö redan på stenåldern

(ca 1MB)

Liv på Gränö under kritaperioden :o)

(ca 0,5MB)
Ängsös historia

(ca 0,5MB)

Gränös historiska band med Slaget vid  Svensksund och Strindbergs Hemsö.


Flygaren på Rävskär


Familjen Lindstams trotjänare Eros (Pettersson båt)

Lloyden på Gränö

En essä om familjen Northun på Härsö