GFF

Gränö Stockholms Skärgård


Lat N 59° 11′ 43″Lon E 18° 27′ 20″


Gränö Fastighetsägareförening, GFF

Föreningen bildades den 12 december 1932. Utdrag ur föreningens stadgar antagna vid föreningsmöte den 8 oktober 1945 och ändrade 1949:

"Gränö Fastighetsägareförening utgör en sammanslutning av fastighetsägare på Gränö och angränsande öar i Dalarö socken och har till uppgift att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen med avseende på anläggning och underhåll av vägar, bryggor, brunnar och andra för gemensamma behov erforderliga anläggningar m.m. på Gränö."


På grund av GDPR har vi tagit bort protokollen från denna sida


Vill du ha info om dessa kan du kontakta styrelsen på info@greno.se