Föreningar

Gränö Stockholms Skärgård


Lat N 59° 11′ 43″Lon E 18° 27′ 20″

Våra föreningar

Gränö Fastighetsägareförening, GFF

Föreningen bildades den 12 december 1932. Utdrag ur föreningens stadgar antagna vid föreningsmöte den 8 oktober 1945 och ändrade 1949:

Gränö Fastighetsägareförening utgör en sammanslutning av fastighetsägare å Gränö och angränsande öar i Dalarö socken och har till uppgift att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen med avseende å anläggning och underhåll av vägar, bryggor, brunnar och andra för gemensamma behov erforderliga anläggningar m.m. på Gränö.

Gränö Brygga Samfällighet, GBS

Samfälligheten bildades den 9 juni 2004. Utdrag ur Beskrivning som upprättades efter bildandet:


Samfälligheten skall förvalta GRÄNÖ GA:2 som består av:

Brygga för kollektivtrafikändamål med väntkur, småbåtsbryggor för angöring och tillfällig tilläggning samt ca 20 m gångväg i anslutning till bryggplatsområdet

Gränö-Breviks Vägsamfällighet, GBVS

Samfälligheten bildades den 30 maj 1963. Alla fastigheter i arkipelagen runt Gränö-Ängsö-Kalvholmen-Ramön är medlemmar i GBVS (f.n. ca 180 st).


Samfällighetens syfte är att tillgodose fastighetsägarnas behov av en angöring på fastlandet. Nuvarande betongbrygga i Breviksmaren uppfördes av samfälligheten år 1974.